Regler för black jack

Det kända kasinospelet black jack

Ett av de mer klassiska spelen på kasino är otvivelaktigt black jack. Från början kände vi svenskar mer till spelet 21 men efter att black jack gjort entré på krogarna under sextiotalet blev denna amerikanska företeelse lika poppis. Namnet black jack har spelet fått efter den speciella handen spader ess i kombination med klöver eller spader knekt: "the black jack".

I grunden är reglerna väldigt enkla men det uppstår en komplexitet som gör spelet exalterat spännande. Situationerna som uppstår när spelaren har bra kort och väntar på vad dealern ska visa sig ha under det dolda kortet är nervkittlande. Spelets idé är att komma så nära tjugoett som möjligt men inte över. Korten räknas som så att ess är ett eller elva, klädda kort är tio och övriga just det som de står för.

Vanliga regler och skillnader i black jack

De vanligaste situationerna i spelets inledningsskede är efter det att spelaren tilldelats två öppna kort samt dealern ett öppet och ett dolt kort. Beroende på kortens värde kan spelaren välja:

  • Att stanna.
  • Att dra ytterligare kort.
  • Att splitta. Detta kan inträffa då de båda korten är lika.
  • Att dubbla. Om spelaren får sju, åtta, nio, tio eller elva poäng på den grundande given kan denne välja att skjuta in lika mycket ytterligare än redan gjord insats. Man kan dock inte dubbla en splittad hand.

Reglerna mellan olika bord i black jack kan skilja på följande punkter:

  • Antalet kortlekar som kasinot använder.
  • En del moderna kasinon och nätkasinon har kontinuerlig blandning av lekarna, vilket innebär att de kort som har spelats går in i blandning före nästa giv.
  • Reglerna för splittning av kort. Ibland gäller fortsatt splittning vid ytterligare lika, i andra fall är det inte tillåtet.
  • Vad som händer om dealern får en så kallad mjuk sjutton.
  • Vad som händer vid lika värde, det vill säga oavgjort.
  • Om det finns extra vinst för en äkta black jack.

I princip är alla händer som innehåller ett ess mjuka. Detta beror på att esset räknas som ett eller elva och att en hand med ett ess i inte kan bli tjock på tredje kortet. Men det finns naturligtvis även hårda händer som inte kan bli tjock på tredje kortet. Detta gäller om kortvärdet är tio eller under. Men hårda respektive mjuka händer har en strategisk betydelse som ska ses i skenet av vad dealerns öppna kort är.